woman-shirt Midtnorsk Katteskrullekompetansesenter (MNKSKS) har sitt utspring i en Facebook-gruppe, og har nå i tilegg beveget seg over i online magasinform. mnksks.no skal være en side for spennende artikler, oversikter over events i katte-Norge, flotte bilder og en dose skrull.